Meie keskuse eesmärk on pakkuda kvaliteetset pereteraapia nõustamisteenust. Samuti peame oluliseks toetada töötavaid pereterapeute, pakkudes erinevaid enesetäiendusvõimalusi.
Mis on pereteraapia?
Individuaalne
nõustamine
Pereteraapia
Paariteraapia
Meist Meid, keskuse loojaid, on kokku toonud Perekonnapsühhoterapeutide pädevuskoolituse õpe ning siiras huvi inimeste aitamise vastu. Soov teha oma tööd üha paremini, on pannud aluse ühise keskuse loomisele, milleks on MTÜ Eesti Pereteraapia Keskus.
Peame oluliseks pakkuda kvaliteetset pereteraapia nõustamisteenust ja seeläbi muutub veelgi olulisemaks terapeutide pidev enesetäiendus. Selle tagamiseks korraldame järjepidevalt nii supervisioone kui kovisioone. Samuti hoiame nii kliente kui kolleege kursis erinevate koolitusvõimalustega.
Pereterapeudid
Piret Hallast Pereterapeut,
asutajaliige
Mirjam Veermäe Pereterapeut,
psühholoog,
asutajaliige
Kadri Järv-Mändoja Psühholoog,
pereterapeut,
asutajaliige
Tähe Rootsmäe-Sööt Kliiniline psühholoog,
pereterapeut,
asutajaliige
Liis Hango Pereterapeut
Pereteraapia
Pereteraapia
Pereteraapia on laialtlevinud psühhoteraapiameetod, mis on suunatud lahendamaks probleeme süsteemselt – inimest käsitletakse osana (pere)süsteemist. Traditsiooniliselt on pereteraapia fookuses pereliikmete omavaheline suhtlemine ning suhete kvaliteet, perekonna erinevad arengukriisid ning nendega toimetulek.

Teraapia tulemuseks võivad olla näiteks peresisese toetuse suurenemine, perekonnaliikmete toimetuleku paranemine, üksteisemõistmise suurenemine, parem emotsionaalne kontakt ning paranenud probleemilahendusoskused. Töötada saab nii individuaalselt kui kaasates pereliikmeid/lähedasi inimesi.
Individuaalne nõustamine
Eesmärgiks suurenenud rahulolu ning paranenud toimetulek. Saame nõu pidada teemadel, mis on just praegu olulised. Uurime, mil moel on konkreetne probleemistik tekkinud ja kuidas sellega edukalt toime tulla. Otsime väljapääsu segadusest ja rahulolematusest.

Paarinõustamine
Eesmärgiks aidata luua/taastada emotsionaalselt lähedane kontakt, rahulolu ja tasakaal suhtes. Iga paar on erinev. Vastavalt teie vajadusele vaatleme lähemalt paari omavahelist suhtlemist, suhete muutuseid, osapoolte vajadusi suhtes, samuti korduvusi nii käitumis- kui ka suhtemustrites.
Perenõustamine
Eesmärgiks suurendada pereliikmete rahulolu ja lähedust ning parandada kogu perekonna toimimist. Fookuses pereliikmete individuaalsed vajadused peresüsteemis, suhted pereliikmete vahel, lisaks saavad käsitlemist nii vanemate kui lastega seotud mured, lahkuminekud, kärgperede küsimused ja paljud muud küsimused, mis aktuaalsed.
Kasulikku
Paarisuhe
S. Johnson, Armastuse tähendus
P.Stahl, Lastekasvatus pärast lahutust
K. Talviste, Arukalt lahku
K. S. Saul, Eluterve kärgpere käsiraamat
M. Kirshenbaum, Liiga hea, et lahkuda - liiga halb et jääda
M. Kirshenbaum, Kui headel inimestel on kõrvalsuhted
M. Kirshenbaum, Ma armastan sind, kuid ma ei usalda sind
S. Kinnunen, Leivad ühes kapis
G. Chapman, Armastuse 5 keelt
T. ja C. Hellsten, Läheduseni on pikk tee
H. Lerner, Vihatants
H. Harville, H. Hunt, Abielu lihtsad tõed
H. Harville, Teekond soovitud admastuseni
Lapsevanematele
T. Gordon, Millist last tahate teie?
T. Gordon, Tark Lapsevanem
J. Juul, Agressiivsus
J. Juul, Puberteet
J. Juul, Minu piirid - sinu piirid
J. Juul, Ei ütlemise kunst
J. Juul, Sinu tark laps
M. Winterhoff, Kuidas meie lastest kasvavad väikesed türannid?
A. Faber, E. Mazlish, Õed ja vennad rahujalal
A. Faber, E. Mazlish, Kuidas rääkida lastega, nii et nad kuulaksid ja kuulata lapsi nii, et nad räägiksid
D. J. Siegel, Brainstorm
T. P. Bryson, D. J. Siegel, Lapse ajukeskne kasvatus
I. Filliozat, Ta teeb seda meelega!
I. Filliozat, Minu mõistus on otsas!
Päritoluperest
M. Beattie, Kaassõltuvusest vabaks
P. Mellody, Kaassõltuvus
A. Nekrassov, Emaarmastus
T. Bolzmann, Perekonna varjatud seadused
W. Nelles, Tegelikkuse tervendav jõud
M. Andolfi, Põlvkondade ülene pereteraapia. Tööriistad terapeutidele